Nước hoa Roja Burlington 1819 Parfum 100ml

14,499,000

Nhóm nước hoa: Hương Oriental Floral

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt:

Nồng độ:

Nhà pha chế: Roja Dove

Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Đông

14499000

Nước hoa Roja Burlington 1819 Parfum 100ml

Nước hoa Roja Burlington 1819 Parfum 100ml | Tiến Perfume

Trong kho