Nước hoa Roja Harrods The Exclusive Black Tier 100ml

38,999,000

Nhóm nước hoa: Hương cay nồng phương đông

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt:

Nồng độ:

Nhà pha chế: Roja Dove

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Hạ, Thu

Cho phép đặt hàng trước

38999000

Nước hoa Roja Harrods The Exclusive Black Tier 100ml

Nước hoa Roja Harrods The Exclusive Black Tier 100ml | Tiến Perfume

Đặt trước