Đối với mọi đơn hàng mà Tiến Perfume đã xác nhận được thanh toán từ quý khách, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về tình trạng đơn hàng sớm nhất, và thông báo cho quý khách mã vận đơn giao hàng của quý khách trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý khách quá trình vận chuyển của đơn hàng thông qua đơn vị vận chuyển để quý khách có thể theo dõi chính xác được tình hình vận chuyển và dự trù thời gian nhận hàng phù hợp nhất cho quý khách.